Mitt namn är Christoffer Enholm och jag tog studentexamen från Närpes gymnasium 2012. Jag studerar femte året sjöfart vid yrkeshögskolan Novia i Åbo och förväntas bli utexaminerad sjökapten i år.

Ombord på m/v Nordocelot spenderade jag fem månader som kadett. Här anlöper vi Laem Chabang, Thailand

Som många andra var också jag väldigt osäker på vad jag ville studera efter högstadiet, och kanske ännu oklarare var det i gymnasiet. Jag tog ett mellanår i gymnasiet och åkte på utbyte till Brasilien. Inte blev jag riktigt klokare på vad jag ville studera vidare efter det året men det var nog ändå en lärorik tid på många sätt. Efter studenten och militären skulle jag söka vidare och visste inte alls vart jag ville. Sökte ändå in till några skolor som verkade intressanta och en av dom var Högskolan på Åland. Där började jag också studera hösten 2013. Efter första året på Åland bytte jag ändå skola till Åbo, men på samma utbildning. Ännu har jag inte ångrat mig, så det var tydligen ett bra val!

På sjöfartsprogrammet är studierna uppdelade i tre olika nivåer. Support level, operational level och management level. Kort fattat kan man säga att support level ger vaktmansbehörighet (lättmatros), operational level ger styrmansbehörighet och management level ger sjökaptensbehörighet. Det förutsätter också att de praktikdagar som krävs för varje nivå är uppfyllda.

Själva studierna följer internationella konventioner och är därför jämförbara med andra sjöfartsskolor i hela världen. Eftersom det också finns ett engelskspråkigt sjöfartsprogram går många kurser helt på engelska, vilket också är bra övning med tanke på att branschens språk är engelska.

Studierna är väldigt varierande och en del kurser kräver obligatorisk närvaro medan andra kurser kan vara nätkurser och självstudier. För att ge exempel på hur bred utbildningen är kan jag nämna några kurser som t.ex. astronomisk navigation, meteorologi och oceanografi, miljöskydd, stabilitet, juridik, hälsovård, engelska, matematik och fysik osv. Kurserna är också ofta s.k. ”veckokurser” dvs. att man går en och samma kurs i en eller två veckor. Det gör också att det går bra att jobba vid sidan av studierna och många, inklusive mig själv, jobbar till sjöss och får samtidigt praktik till godo för utbildningen.

Sjöfartsskolans campus finns numera i Auriga Business center, som ligger ett stenkast från Åbo slott och hamnen. På skolan finns ett tiotal moderna simulatorbryggor som används i undervisningen. Här är en kopia av kommandobryggan ombord på Viking Grace (bild från aboamare.fi)

I studierna ingår 12 månaders praktik, som man antingen kan göra som praktikant på finska fartyg, som kadett ombord på skolans samarbetsrederiers fartyg (Royal caribbean, mercy ships, reederei nord mm.) eller så jobbar man som t.ex. lättmatros ombord och gör samtidigt praktik. Jag har själv gjort en kombination av alla.

 

När man har praktiken, kurserna och slutarbetet klart (270 sp), har man sjökaptensexamen. När man har jobbat tillräckligt länge som styrman och/eller överstyrman så kan man söka ut sin sjökaptens behörighet från Trafi och då kan man jobba som befälhavare ombord. Utbildningen ger också grunder för att kunna jobba i ledande ställningar inom landbaserade organisationer inom sjöfartsnäringen, men också inom försäkringsbranschen, varvsindustri mm.

Eftersom jag var osäker på vad jag ville studera efter gymnasiet fördjupade jag mig i vad jag då tyckte verkade intressant. Jag läste därför extra kurser i bl.a. biologi och geografi, kurser som jag kanske inte direkt haft nytta av i utbildningen. Är man intresserad av att söka till sjöfart så underlättar det betydligt om man har läst lång matte och fysik.

Sommaren 2017 var Åbo en del av Tall Ships Races. Här är Aura Å fylld till bredden med segelfartyg från hela världen.

Åbo som studiestad kan jag verkligen rekommendera. Här finns i princip allt för alla. Eftersom det finns så många studerande i Åbo så är utbudet stort bland motionsverksamhet och föreningar. Man hittar garanterat något intressant.

Sjöfartsskolan i Åbo kan jag också rekommendera om man är intresserad av sjöfart. Skolan har väldigt moderna utrymmen med den nyaste tekniken som används på fartyg idag. Ett annat plus är de goda kontakterna som skolan har till branschen. Som tidigare nämnt så kan studerande varje år söka kadettplats ombord på flera stora rederier. Efter kadettkontrakt är det också betydligt lättare att avancera till styrman på samma rederi.

http://www.aboamare.fi

https://www.novia.fi/utbildning/utbildningsutbud/sjofart