I den tredje modersmålskursen har de studerande skrivit dikter och jag har fått tillåtelse att dela med mig av några. Anna Dahlin har skrivit en dikt utgående från ett fotografi. Moa Häggblom och Hanna Enlund har skrivit intrigdikter, d.v.s. dikter med en handling. Moas dikt är skriven på dialekt och Hannas på standardsvenska. Läs, njut, fundera, inspireras!

 

Han är ensam,
som en sten i havet
Rädd att något skall hända,
han bara skymtar fram i vattenbrynet

En sten
ute i det stora, kalla, öppna havet
Ingen hör honom
Ingen ser honom
som om han inte existerat
Som när båtarna bara kör förbi,
han behöver närhet
han behöver få känna trygghet,
och inte bara kastas ut i havet

Han är ensam
ensam i denna värld,
i denna onda värld

Anna Dahlin

 

Hur a ja hamna shen?

Ja star å skådar nier

He je in lang biet å ja sir in hier

Hur a ja hamna shen?

Ja som va så förälska i Glenn

Vi had a så bra å ja had aldri vuri så lyckli som ja va tå

E färdi renovera skärihus åp ledurin,

in ring åp fingre å kållon stinn

Hur a ja hamna shenn?

Ja som va så förälska i Glenn

Vi möttest åp sjön

i kvarsin Paro som va grön

He glema i ögon tå ja skåda åp an

ja veta precis att e va han

Han dro åp fliine åt me

ja vort genera å vänd me bort

ja tänk redan tå, näj kva je hitje fö in sort

Men hur hamna ja shen?

Ja som va så förälska i Glenn

Första dejtin va aningen stel

men e va naonting me hans själ

Han va itt som all ar

å ja tänkt, kanske it e na ti ha,

men äntå va ja fast

typ som en häx åp in kvast

He kanske itt va så smart

å väldigt uppenbart,

men ja ha ju förstäji he nu

att såde je tu

Å hur hamna ja shen?

Ja som va så förälska i Glenn

Nu star ja shen å skådar nier,

fundrar kvart e ska bier

Je hitje slute?

elå ska ja kast iväg hede spjute

Alla tankar flygär omkring

kanske ja ska spring?

Plötsligt kommer in vindpust å knöckär i me

ja insir haståt kva ja haldär åp mie

Kva je hitje nu fö löjpas

näj ga häjm å ta e glas

Ja kan itt anna än ställ me sjölv än fråg

Hur a ja hamna shen?

Jo, fö att ja va så förälska i Glenn

Moa Häggblom

 

Dom springer mot ljuset

Bort från fasor och flammor

Röken stiger upp över vulkantopparna

Mullrande ljud dånar över byn

Han tänker hur har vi hamnat här

Vi vill inte vara här, inte nu.

Vad hände med fritiden, tystnaden

Vi vill vara där, inte här, inte nu.

Nu sitter vi här i tryggheten igen

Långt borta från fasorna och flammorna

Långt bort från mullret och röken

Hemma på verandan.

Här kan vi åldras i lugn och ro

Sitta och umgås med vilan

Återgå till att gamla skall vara gamla

och unga vara unga

Vissa saker skulle helt enkelt inte behöva finnas

Omänskligheten

Hanna Enlund