Jag heter Jannica Hauta-aho och blev student från Närpes gymnasium 2017. Numera studerar jag till socionom på yrkeshögskolan Novia i Vasa. Utbildningen är 210 studiepoäng och tar 3,5 år i anspråk om man utför den i vanlig takt.

Socionomer handleder och hjälper människor i olika åldrar och livssituationer. Karriärmöjligheterna är breda, man kan exempelvis jobba inom dagvården, äldreomsorgen, familjearbete, invandrararbete med mera. Kurserna handlar om människan och samhället och faller under kategorierna samhällsvetenskap, beteendevetenskap och sociala ämnen. Exempel på kurser är pedagogik, socialhandledning, kommunförvaltning och sociologi.

Studiernas form varierar. En del kurser består av traditionella föreläsningar och slutar med tent, andra kurser går ut på att man ska göra grupparbeten eller egna inlämningsarbeten. Kursdagböcker förekommer också. Utbildningen innehåller tre praktikperioder där man lär sig att konkret handleda och bemöta klienter. I den första praktikperioden är fokus på omsorg och vård, i den andra på metoder samt arbetssätt och i den tredje och sista praktikperioden ligger fokuset på ledarskap.

I gymnasiet fördjupade jag mig i psykologi, samhällslära och hälsokunskap. Jag har haft stor nytta av alla tre ämnen i mina studier. Det finns inte direkt några andra gymnasieämnen jag tycker att jag borde ha fördjupat mig i, däremot tycker jag att en närvårdarutbildning skulle vara en riktigt bra stomme för socionomutbildningen. Detta ingen nödvändighet, men jag tror att man hade haft stor nytta av den.

Det jag tycker har varit mest intressant hittills i socionomutbildningen är praktikperioderna. Jag håller nu under våren på med min andra praktikperiod och stormtrivs. Jag tycker att det är mycket givande med konkret övning och tycker att det är en av de bästa sakerna med studierna i Novia. De teoretiska studierna har pusslats ihop bra med de praktiska studierna.

Vasa är en trevlig studiestad just för att det finns så många andra studerande i Vasa. Det finns flera olika studerandeföreningar som ordnar evenemang och annat kul. Jag rekommenderar socionomutbildningen för er som är intresserade av att hjälpa andra människor.

https://www.novia.fi/utbildning/utbildningsutbud/social-och-halsovard/socionom-yh-vasa/

Bilder från: https://www.linja-arkkitehdit.fi/en/know-how/public-buildings/alere/