Mitt namn är Emma Sand och blev student från Närpes gymnasium våren 2016. Hösten därpå tog jag mitt pick och pack och gjorde mitt hittills bästa val i livet, nämligen att flytta några kilometer norrut till världens bästa studiestad Vasa.

emma

Jag studerar statskunskap med masskommunikation för andra året och utbildningen finns vid Åbo Akademi i Vasa och utbildningens längd är ungefär 5 år. Efter dessa 5 år får jag förhoppningsvis både kandidatexamen och magisterexamen i statskunskap. Vi statskunskapsstuderande är ganska få, vilket gör att man lär känna alla och har en bra, nära och härlig sammanhållning både bland vi studerande och med våra lärare. Åbo Akademi i Vasa är ofta känt som ”Peffan” och det är inte alla som vet om att denna utbildning finns i Vasa, och att man även kan studera journalistik här #meränbarapeffan 🙂

Infovideo om utbildningen

Ämnet statskunskap är ett väldigt brett ämne med mycket frihet gällande studierna. Statskunskap handlar mycket om frågor kring samhället och politik och är det vetenskapliga studiet av politik och ämnet är mycket allmänbildande. Några av de problemområden som studierna kretsar kring är internationell politik, val- och väljarstudier och politisk kommunikation. Det läggs stor vikt på att vi studerande självständigt ska lära oss att granska och förstå samhälleliga problem och att vi ska klara av att själva anta dessa efter våra studier. Kritiskt tänkande och kreativitet är två viktiga saker som det läggs stor vikt vid.

Det finns många olika valfriheter när det kommer till våra studier. Statskunskap är mitt huvudämne, och sedan finns det några kurser som är obligatoriska, t.ex. finska, engelska, statistik och olika grundkurser. Utöver detta kan jag i princip läsa vilka ämnen jag vill som biämnen. Jag har bl.a. studerat emotioner och visualisering i samband med val och gjort forskningar och labb om detta, varit på studiebesök till YLE och fängelset, satt mig in i invandringspolitik och så vidare. Just nu läser jag mycket socialpolitik, vilket handlar om frågor och problem i samhället i anslutning till social trygghet. Det handlar även om olika trygghetssystem (pensions- och sjukförsäkringssystemet etc.) och hur sociala problem ska lösas i denna föränderliga värld. Jag har även tänkt söka in till det långa biämnet masskommunikation, vilket är studier i journalistik och masskommunikation. Man kan även läsa ämnen lite vilka ämnen som helst, bl.a. offentlig förvaltning, politisk historia, studier till ämneslärare eller utvecklingspsykologi, och även läsa kurser från Åbo i t.ex. offentlig rätt eller privaträtt.

Våra studier inom statskunskap ger oss mycket frihet att själv planera våra studier, vilket jag anser vara jättebra men samtidigt lite knepigt. Det gäller helt enkelt att ha koll på sig själv J Vi har inget direkt schema att följa och vi har inte heller skoldagar från 9-15 så ofta. Vissa dagar kan vi ha 2 timmars seminarium, andra dagar 7 timmar och ibland 3 veckor ledigt, vilket är bra så man hinner med allt inlämningsarbete och liknande. Vi planerar själva våra studier och kurser ganska långt, och det är både skönt men även lite stressande eftersom man verkligen måste ha koll på allting och uppdatera sig om exakt vilka kurser som går när och passa in dem. Självstudier och inlämningsuppgifter finns det gott om beroende på kurs, och tenter förekommer med jämna mellanrum. Vi har grupparbeten och i många kurser skriver vi egna arbeten om olika statsvetenskapliga eller socialvetenskapliga ämnen, och har sedan seminarier där vi övar oss att prata inför publik och presentera våra arbeten.

Vad man blir när man har avlagt sin examen i statskunskap är fråga som det är svårt att ge ett kort svar på. Man har färdighet att jobba med många varierande saker, beroende på vilka ämnen man har valt att läsa. Journalist är förstås ett yrke om man har studerat masskommunikation. Många som har studerat statskunskap placerar sig på många olika sektorer i arbetslivet, såsom massmedier och internationellt inriktade yrken. Kommunal förvaltning, organisationslivet, och företagssektorn är andra alternativ. Möjligheterna är många!

I gymnasiet läste jag mycket samhällslära, psykologi, tyska och hälsokunskap. Samhällsläran var såklart viktig för mig, och även modersmål med tanke på masskommunikationen. De andra ämnena har jag även haft nytta av, och jag tycker inte heller att jag borde ha läst någonting annat. Många väljer att läsa extra historia inför dessa studier ifall man har ett intresse av politisk historia, men det är inget måste. Vi har inte heller någon matematik i våra studier; det närmaste vi kommer matematik är den ödesdigra statistikkursen.

Jag rekommenderar den här utbildningen till dem som är intresserade av samhällslära, statskunskap, vill få en bred allmänbildning och lära sig om allting som har att göra med samhället, stat, politik, EU, journalistik och mycket mer.

emma 2

Vasa som studiestad tycker jag är superbra. Det är nära till i princip allt, det händer någonting hela tiden, staden är fylld av studerande och de ordnas hur många sitzar, fester, evenemang, PAMPAS (!!!), det finns affärer, gym, fin natur, och så finns ju världens bästa Ollis här 🙂 Man får flytta bort och klara sig själv, och ändå ha den underbara möjligheten att åka hem till sin familj när som helst. Jag har träffat så otroligt många nya härliga personer sedan jag flyttade hit, fått nya underbara vänner för livet och jag har fått vara med om hur mycket roligt som helst.