Namn: Magnus Westerlund

Student från NG år: ABI-13

Studerat: Företagsekonomi med inriktning på marknadsföring vid Yrkeshögskolan Novia i Åbo.  Påbörjade studierna hösten 2014 och blev utexaminerad tradenom i december 2017.

Gör just nu: Egenföretagare

 

Hur var studierna uppbyggda?

Yrkeshögskolan Novia erbjuder företagsekonomilinjen i både Åbo och Vasa. Företagsekonomi i Åbo, till skillnad från Vasa, är mera praktisk. Under det första året grundar man tillsammans med sina klasskamrater ett företag och lär sig företagande på ett mera praktiskt sätt. Många kurser går ut på projekt som man gör med en uppdragsgivare (t.ex. andra företag) eller som ett projekt i företaget som du grundar under studietiden.

Studierna kräver mycket eget engagemang och man uppmuntras hela tiden att gå ut ur sin comfort zone.

Vad man får ut av sina studier är alltid beroende av hur man som elev själv väljer att aktivera sig. Detta gäller för alla typer av studier men är extremt tydligt när man studerar mera praktiskt. Möjligheterna är oändliga och man kan i viss mån också ställa svårighetsgraden själv om man vill ha mera utmaningar.

Det är med andra ord möjligt att bli utexaminerad tradenom och ändå ha ett rätt långt och imponerande CV.

Kuriosa: Yrkeshögskolan Novia i Åbo har tagit inspiration för sitt praktiska studiesätt från en yrkeshögskola i Jyväskylä som heter Tiimiakatemia. Tiimiakatemia utbildar också tradenomer men deras sätt är ännu mera praktiskt.

De har endast några kurser som faktist är handledda av någon form av lärare. Resten av kurserna ska göras på egen hand via företaget som de måste grunda när de börjar skolan. Studeranden vid Tiimiakatemia sysslar därför med lite större projekt och det är inte ovanligt att de driver en pizzeria, hotell eller någon form av butik.

Som en del av en finska kurs i Yrkeshögskolan Novia åkte vi på studiebesök till Tiimiakatemia och man märkte tydligt varifrån Novia hade tagit sin inspiration. Novia är då ett mellanting mellan akademiska (teoretiska) studier och Tiimiakatemia. Ett mellanting är nog att föredra för de flesta studeranden, eftersom det berättades för oss att ungefär hälften av klassen som börjar på Tiimiakatemia hoppar av.

Vad är det man studerar?

Allt som har med företagande och företagsekonomi att göra. Under det andra året har man möjlighet att välja inriktning, jag kunde välja mellan redovisning och marknadsföring.

Vad var mest intressant med studierna?

Att det fanns en viss frihet. Jag är en nyfiken person som gärna vill besöka många platser och få höra om diverse affärsverksamheter.

Att vara studerande är på det viset fantastiskt; när du ringer vartsomhelst och presenterar dig som studerande vill de flesta ta emot dig och har ingenting mot att öppet diskutera sin verksamhet.

I ärlighetens namn visste jag inte ens om att man grundar ett företag under studietiden eftersom jag nog inte gjorde så grundlig research om själva skolan på förhand. Men det blev en trevlig överraskning.

Jag grundade mitt egna företag redan när jag studerade i Närpes gymnasium och att kunna använda mitt egna företag som en del av studierna var mycket intressant.

Vad kan man jobba med efter examen?

Ekonomistyrning, arbetsledning, egenföretagare, bokföring, marknadsföring o.s.v.

Efter examen är det möjligt att fortsätta studera ca 2 år på Hanken för att bli ekonomie magister.

Vilka ämnen fördjupade du dig i i gymnasiet? Finns det andra ämnen du även borde ha läst mer av redan i gymnasiet?

Samhällslära och matematik. Dessa är ämnen som är bra att ha ett intresse för om du planerar en karriär inom företagsekonomi. Samhällslära behöver du för att förstå miljön kring dig och din organisation och matematik behöver du för att kunna fatta logiska, strategiska och välmotiverade beslut.

Förutom att förlita sig på att den egna skolan (oavsett om det är ett gymnasium, yrkeshögskola eller universitet) ska tillhandahålla just de kurser du är intresserad av, uppmuntrar jag till självstudier. Internet och biblioteket är fullt med kvalitativ information. Att kunna leta upp bra fakta kring ett ämne ger dig möjlighet att utveckla värdefull spetskompetens. Själv valde jag digital marknadsföring som spets. Detta har jag vid sidan om studier i gymnasiet och Novia alltid studerat själv via böcker och Internet.

Kom ihåg att din studieplats gärna hjälper dig med dina självstudier. Ofta kan din lärare/handledare också hjälpa dig hitta just rätt spetskompetens om du frågar dem.

Varför (och för vem) skulle du rekommendera din högskola/ditt universitet och din studiestad?

Åbo är en fantastisk studiestad med oändliga möjligheter till aktiviteter och studieföreningsliv. Jag skulle rekommendera Novia i Åbo till dig som är intresserad av företagande och personlig utveckling. För att klara både studierna och arbetslivet måste du vara intresserad av att arbeta i team.

Övrigt som du vill lyfta fram kring temat gymnasiet-studier-yrkesliv?

Studietiden är relativt kort i jämförelse till yrkeslivet. Ta vara på studietiden för att utforska saker och knyta kontakter. Om du har ett klart mål hur ditt yrkesliv ska se ut efter studierna, bygg studierna så att du kommer närmare detta mål. Om du inte vet vad du vill göra, testa på så många olika branscher eller inriktningar som möjligt.

Länk till TeamNovia: https://teamnovia.fi/