Det finns ganska många negativa synpunkter om matematikinlärning. Vissa tycker att skolorna borde avlägsna de typerna av matematik som eleverna sen inte kan tillämpa senare i livet. Många matematiklärare känner sig också förvirrade när de får svara på frågan: Varför måste man lära sig matematik? Det är sant att vi inte kan använda exakt samma form eller samma lösning i en matematikuppgift i praktiken men genom att räkna och lära sig matematik får vi fler andra fördelar som vi kanske har aldrig tänkt på. 

Koncentration är en mycket viktig vana hos människor, denna vana syns mest när vi studerar eller pratar om det ämnet som vi är intresserade av. Hög koncentration hjälper oss att lösa olika arbeten på ett enkelt sätt. Med hög koncentration kan vi slutföra en stor mängd av kunskap eller uppgifter tre gånger snabbare än en distraherad person. Det finns många elever som får dåligt betyg bara för att de saknar koncentration. Att lära sig matematik betraktas som en lösning för att hjälpa dem att lösa problemet.

Kännetecken för att lära sig matematik är siffror och lösningssteg. Fast vi löser en uppgift på olika sätt får vi ändå samma svar. Matematikinlärning är ett bra sätt att lära sig hur man kan tänka, resonera och lösa problem enligt reglerna. Vid varje uppgift löser vi genom olika steg och det är en process som kan ta väldigt länge innan vi kan komma på svaret. I artikeln ‘’Med sinne för siffror’’, skriven av Lotta Ringdahl och publicerad 23.01.2018 på tidningengrundskolan.se, berättar Nicole Hedblom som är 19 år om sitt intresse för matematik. I artikeln när Hedblom fick svara på frågan ‘’Vad är det med matematik som lockar dig?’’ så tycker hon att matematik är häftigt och det känns roligt när man måste tänka tillräckligt länge för att komma på lösningen. Precis som hon säger tycker jag också att det känns roligt och häftigt när man kommer på svaret på en matematikuppgift efter en timme. Det känns likadant som man har vunnit ett spel på dataspelet. Och ju mera tid man satsar på att öva matematik desto mera logisk tänkande kommer man på och man blir mera skicklig på problemlösningarna. Matematik anses som ‘’hjärnsport’’ då vi lär oss att lösa problemet steg för steg.

Dessutom är matematik en mycket viktig metod för att öva elevernas skarpa tänkande och resonemang. Matematikinlärning hjälper eleverna att förbättra minne, få snabba reflexer och resonemangsförmåga. När du lär dig matematik väl kommer du att vara mer känslig för siffror och kan snabbare analysera problemet. Idag är informationsteknik extremt utvecklad så lärande av matematik blir en stor fördel. Det finns många exempel på världens miljardärer som är bra på matematik, till exempel Bill Gates. Under det andra året i universitet uppfann Gates en ny algoritm som har rekordet för de snabbaste lösningstiderna på 30 år. Även om han hoppade av skolan innan han tog examen var den tiden då han var i Harvard en språngbräda för honom att utveckla sin karriär i framtiden. 

Enligt artikeln uppmuntrar Hedblom matematiklärare att problemlösningsuppgifter är viktigare än att ‘’traggla talen’’ som finns i läroböckerna. Skolorna borde också ha olika matematiktävlingar för att eleverna ska få tänka och diskutera med varandra om matematik för att tillsammans komma på lösningen. Detta kan fånga elevernas intresse för ämnet.

Som sagt är matematik ett viktigt ämne som behövs i skolan. Vi kan inte tillämpa de flesta av de matematiska kunskaperna som vi har lärt oss i skolan till vardagslivet men genom dem lär vi oss många andra skickligheter såsom hög koncentration, logiskt tänkande och problemlösning steg för steg och mera och mera. För att kunna röra de möjligheterna som matematik erbjuder måste man först ha ett tillräckligt intresse för matematik. 

Diep Nguyen